Lysovice

Lysovice (původně Lissowicz) patří do okresu  Vyškov. Obec má okolo 260 obyvatel a je půdorysně tzv. návesní silnicovka, kterou protéká Lysovický potůček ústící do Rostěnického potoka. Nad jih od obce ční kopec Větrník.

Obec Lysovice byla až do 2. světové války součástí německého ostrůvku v okrese Vyškov. Po válce byli Němci z Lysovic vystěhováni a obec byla nově osídlena českými rodinami. Je zde historická památková zóna s domy se žudry a filiální kostel Nejsvětějšího Srdce Páně.

Dnešní obec je součástí mikroregionu Větrník, a v obci je několik firem zaměřených na obchod, stavebnictví a zemědělství.

Lysovice